เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งกล้วยทุกท่าน
  เรื่อง ใบงาน+ใบความรู้ ระดับ ม.ปลาย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/01/2016 เวลา  : 15:53 น. โดย  : krutuinuy
โหลด1 : 2201161553CGU2Y1.DOC
โหลด2 : 2201161553CGU2Y2.DOC

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save