วันที่ 18/09/2021 เวลา 09:57 น. (113)
  11 ก.ย. 2564 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกศน.อำเภอภูซางให้ครูกศน.ตำบลทุ่งกล้วยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการกีฬาฟุตบอลและป้องกันยาเสพติด ณ บ้านคอดยาว ต.ทุ่งกล้วย
วันที่ 18/09/2021
เวลา 10:32 น. (155)
  7-8 อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 18/09/2021
เวลา 10:27 น. (116)
  9 -10 กันยายน 2564 โครงการอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจัทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 18/09/2021
เวลา 10:16 น. (115)
 
 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) การทำน้ำสมุนไพร 5 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านก๊อหลวง ม.2 8 กันยายน 2564 วันที่ 18/09/2021 (115)
 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) การทำดอกไม้จันทน์ 5 ชั่วโมง ณ กศน.ศาลาเอนกประสงค์บ้านก๊อหลวง ม.2 7 กันยายน 2564 วันที่ 18/09/2021 (115)
 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) เจอแอลกอฮอล์ 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลทุ่งกล้วย 6 กันยายน 2564 30 สิงหาคม 2564 วันที่ 18/09/2021 (120)
 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) สบู่สมุนไพร 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลทุ่งกล้วย 30 สิงหาคม 2564 วันที่ 18/09/2021 (119)
  วันที่ 18/09/2021 (114)