Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 150975 View view 44.192.15.251 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติ กศน.ตำบลทุ่งกล้วย  บันทักเมื่อ 14/01/2016 16:44 น.

 1.  ชื่อชุมชน/กศน.ตำบล.....ทุ่งกล้วย...................................................

2.  ตั้งอยู่เลขที่....134...หมู่ ....9........ตำบล...ทุ่งกล้วย....อำเภอ..ภูซาง....จังหวัด....พะเยา...

    รหัสไปรษณีย์......56110...........โทรศัพท์.........081-1672744..........โทรสาร....................................

    E-Mail :..................Chiwawanuy@gmail.com.......................................

    Website :……………… http://www.ksnthungklaui.phayaonfe.com …………………………..

3. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4. อาณาเขต/ลักษณะทางกายภาพ

          4.1 ขนาดพื้นที่ของชุมชน/ตำบลมีอาณาเขต ประมาณ 110    ตารางกิโลเมตร หรือ  68,750   ไร่

                    ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลภูซาง และตำบลป่าสัก

                    ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ

                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลสบบง

 4.2 แหล่งน้ำที่สำคัญ/แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรน้ำ   มีแม่น้ำสายสำคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำญวน แม่น้ำบง แม่น้ำลาว และแม่น้ำเปื๋อย

ทรัพยากรดิน  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ดินนา 10%   ดินตื้น 5%  ดินภูเขา 70%  ดินไร่ 10%   และดินเละ  5%

          ทรัพยากรป่าไม้   อำเภอภูซางมีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ  ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูซาง

4.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม   มี  3 ฤดู  คือ:-

                   ฤดูร้อน                     เริ่มตั้งแต่         มีนาคม  มิถุนายน

                   ฤดูฝน                      เริ่มตั้งแต่         กรกฎาคม  -  ตุลาคม

                   ฤดูหนาว                    เริ่มตั้งแต่          พฤศจิกายน  กุมภาพันธ์

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลทุ่งกล้วย
134 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0861164143
ติดต่อผู้ดูแล Virapornka905@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo